∴ آخرین اخبار سایت

‏ دانشگاه آمریکایی تگزاس با همکاری دانشگاه سوربن فرانسه، روی بحران اخلاقی که حیات سیاسی آنها را ‏تهدید و نسل جوان را از زندگی سالم دور می سازد تحقیق و پژوهش میدانی انجام داده اند.‏ وجود بحران اخلاقی را در میان جوانان دختر و پسر در کشورهای غربی تأیید کرده اند.‏ در این تحقیق، در […]

رئیس جمهور در سفر به هرمزگان خیلی صریح،ساده و بی خیال گفت: «موضوع اتصال فارس به دریا در دستور کار ‏دولت نیست»! با همین جمله، تمام آرزو و امیدهای بیش از ده ساله فارسیان را نقش بر آبهای نیلگون ‏خلیج همیشه فارس کرد. چرا؟ چون هرمزگان و بوشهر با الحاق چند روستا به فارس مخالفند.!‏ […]

سیاست جمهوری اسلامی ایران، شفاف وصریح می باشد ، اولویت سیاست خارجی تعامل و همکاری در تمامی ‏زمینه ها با کشورهای هم مرز و منطقه ای است. در افغانستان دنبال تشکیل دولتی فراگیر از تمامی مذاهب ‏و قومیت ها بوده، در همین راستا، ایران محور و مرکز هماهنگی ها شده است که از موفقیت و […]

آخرین ویدئوها