ساموئل هانتینگتون درباره نگرانی‌اش از افزایش جمعیت مسلمانان در جهان می‌گوید: «جمعیت مسلمانان ۱۰ برابر جمعیت اروپای غربی افزایش یافته است و این تحول باعث تغییر موازنه دینی در جهان می‌شود. مسلمانان ۱۸ درصد جمعیت جهان را در سال ۱۹۸۰ داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال ۲۰۳۰ به ۳۰ درصد برسد.»

كبری فرشچی : ساموئل هانتینگتون درباره نگرانی‌اش از افزایش جمعیت مسلمانان در جهان می‌گوید: «جمعیت مسلمانان ۱۰ برابر جمعیت اروپای غربی افزایش یافته است و این تحول باعث تغییر موازنه دینی در جهان می‌شود. مسلمانان ۱۸ درصد جمعیت جهان را در سال ۱۹۸۰ داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال ۲۰۳۰ به ۳۰ درصد برسد.»

جوان آنلاين: ماجرای سند توسعه پایدار موسوم به ۲۰۳۰ و ارتباط آن با تحدید جمعیت و زنان موضوعی است که شاید در نگاه نخست چندان توجه‌ها را به خود جلب نکند. سند توسعه پایدار یا همان ۲۰۳۰ سندی است که اغلب با مباحث آموزشی می‌شناسیم این در حالی است که این سند ۱۷ هدف اصلی دارد و هر کدام از این اهداف زیرگروه‌های فرعی متعددی دارد که بر مبنای اهداف پیش‌بینی شده برای آن تبیین و تدوین شده است. هدف پنجم در این سند «دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» است؛ هدفی با ساز و کار‌های خاص و آشنایی که هر از گاه از سوی مسئولان حوزه زنان و خانواده و به طور خاص‌تر برخی چهره‌ها و نمایندگان زن مجلس از تریبون رسانه‌ها به گوشمان می‌رسد و برایمان ناآشنا نیست. مفاهیمی همچون تساوی زن و مرد یا ضمانت دسترسی به بهداشت باروری و ازدواج کودکان رنگ و لعابی است که اهداف واقعی این سند در زیر آن پنهان شده است. اهدافی نظیر تحدید نسل و تهدید سیمای جمعیتی ایران!

با عبور از ۴۰ سالگی انقلاب و ورود به گام دوم رشد جمعیت و سیمای جوان کشور یکی از چالش‌های جدی است که جامعه ایرانی با آن مواجه است. آخرین نرخ رشد جمعیت ایران ۲۴/ ۱ درصد است. این نرخ رشد در شرایطی ایجاد شده که جمعیت زنان در سن باروری در سال‌های اخیر با آمار ۲۲ میلیون نفری دو برابری زنانی است که در سال ۶۵ در سنین باروری قرار داشتند، اما موالید این نسل ۴/ ۱ به نسبت پتانسیل کاهش یافته است. در فاصله کمتر از یک دهه از مرز ۴۰ درصد باروری‌ها در سنین بالای ۳۰ سال گذشته‌ایم که این نشان از تأخیر در باروری و افزایش میل به تک‌فرزندی است. این اتفاقات، اما به خودی خود رخ نداده و همگی تحت سناریو‌های جمعیتی برنامه‌ریزی شده‌ای در حال پیاده‌سازی است؛ سناریو‌هایی که اگر همچنان با موفقیت ادامه یابد ترکیب سنی جمعیت کشور را در گام دوم انقلاب با چالش مواجه می‌کند به خصوص اینکه مطابق تأکید مقام معظم رهبری جوانان ایرانی بازیگران اصلی گام دوم انقلاب خواهند بود. سند ۲۰۳۰ یکی از سناریو‌هایی است که به شکل غیرمستقیم به دنبال هدف تحدید جمعیت و تغییر سیمای جوان کشور است. جالب اینجاست که برخی مطالبات فعالان حوزه زنان و طرح‌های فراکسیون زنان مجلس همخوانی عجیبی با اهداف سند توسعه پایدار دارد.

 

طرح‌هایی که در ۲۰۳۰ ریشه دارند

 

اگر به سراغ سند توسعه پایدار بروید وقتی به هدف پنجم این سند ۱۷ گانه و سند «دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» می‌رسید در ذیل نحوه اجرایی کردن این سند با راهکار‌های مختلفی در حوزه‌های متفاوت مواجه می‌شوید. نکته قابل تأمل در این میان سیاست‌گذاری‌های مسئولان حوزه زنان و خانواده کشورمان بر مبنای تمامی بند‌های ذکر شده در سند ۲۰۳۰ است. یکی از بحث‌برانگیزترین این قوانین هم طرح افزایش حداقل سن ازدواج با کلید واژه «ازدواج کودکان» است که از سوی برخی نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی مطرح شده و به شکل جدی از سوی آن‌ها پیگیری می‌شود. اما ببینیم ریشه‌های چنین طرحی از کجا می‌آید و اجرایی شدن آن چه تبعاتی را برای جامعه زنان دربر خواهد داشت.

 

هدف پنجم با طرح‌هایی آشنا!

 

با نگاهی به پنجمین هدف سند ۲۰۳۰ در حوزه برقراری تساوی میان زن و مرد و توانمندسازی همه دختران به مواردی این چنین برمی‌خوریم؛ ریشــه‌کنی همه اقدامــات زیانبــار ماننــد ازدواج کــودکان، ازدواج در ســنین بســیار پاییــن، ضمانـت دسترسـی جهانـی بـه بهداشـت بـاروری و جنسـی و دسترسـی بـه حقـوق بـاروری در راســتای توافق‌هــای انجــام شــده در جریــان کنفرانــس بین‌المللــی جمعیــت و توســعه و اعلامیه و برنامـه اقــدام پکــن، و بــر مبنــای اســناد نهایــی به دســت آمــده از کنفرانس‌هــای بازنگــری برگــزار شـده در ایـن ارتبـاط.

مفاهیم به کار گرفته شده در این سند برای همه ما آشناست؛ از طرح‌های تنظیم خانواده و بهداشت باروری که اوضاع جمعیتی کشور را به مرز هشدار رسانده و ایران را به مرحله سقوط جمعیت رسانده است تا افزایش حداقل سن ازدواج که در دل خود به شکلی نرم و خزنده به دنبال اجرایی کردن تحدید سیمای جمعیت ایران است.

 

تناقض تعریف از سلامت مادر و فرزند در غرب و شرق

 

رویکرد‌های مورد توجه در اسناد بین المللی همچون ۲۰۳۰ و تعهدات با شعار سلامت مادر و فرزند بر مقولاتی مانند فاصله لازم بین هر بارداری، حداکثر سن بارداری به عنوان مهم‌ترین موضوعات تأکید دارند و از توجه به سایر مسائلی که پیرامون سلامت مادر و فرزند وجود دارد خودداری کرده‌اند. نتیجه اجرای این سیاست‌ها و شعار‌ها چیزی نیست جز کاهش تعداد بارداری‌ها و کاهش جمعیت.

توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی درباره سلامت مادر و فرزند اغلب دلیل مرگ مادران و نوزدان را بارداری‌های مکرر می‌داند و کمتر به مسائلی همچون تغذیه و بهداشت می‌پردازد. از سوی دیگر شعار جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته با راهکاری غیرمنطقی همراه است؛ سقط جنین!

 

‌این در حالی است که سقط جنین هم بر روی سلامت جسمی زنان تأثیر منفی دارد و می‌تواند امکان بارداری‌های بعدی را کاهش دهد و هم بر روی سلامت روحی زنان تأثیرات منفی گسترده‌ای دارد. با وجود این طی سال‌های اخیر یکی از تأکیدات سازمان جهانی بهداشت و اسناد این سازمان پیشگیری از بارداری‌های زودرس و تسهیل سقط جنین ایمن بوده است.

رفتار‌های متناقض سازمان‌های بین‌المللی در جهان از تلاش سازمان ملل و سایر سازمان‌های زیرمجموعه آن همچون صندوق جمعیت برای کاهش جمعیت کشور‌های اسلامی حکایت دارد. به طور نمونه در برخی کشور‌های غربی سن مناسب باروری را ۱۷ تا ۴۲ سال اعلام کرده‌اند، اما در کشور‌های اسلامی این سن ۲۵ تا ۳۵ سال عنوان شده است!

 

زنان نوک پیکان اهداف برنامه‌های هزاره

 

زنان جوان تنها افرادی هستند که می‌توانند مسئولیت به دنیا آوردن فرزند و ادامه نسل را به عهده بگیرند. به همین خاطر هم هست که محور اغلب برنامه‌های بین‌المللی با اهداف تحدید و کنترل جمعیت زنان است؛ برنامه‌هایی که نه به شکل آشکار بلکه با به‌کارگیری شعار‌های پرزرق و برق و با طرح تساوی و برابری جنسیتی یا بهداشت مادر و فرزند و بهداشت خانواده و باروری در کمین جمعیت کشور‌های اسلامی نشسته آن‌هم در شرایطی که کشور‌های غربی هم‌اکنون جذاب‌ترین و وسوسه‌برانگیزترین مشوق‌ها را برای ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری تدارک دیده‌اند و در این میان از چهره‌های بانفوذ و سلبریتی‌هایشان هم کمک گرفته‌اند و می‌کوشند تا خانواده پرجمعیت این افراد را در رسانه‌ها به عنوان الگویی برای عامه مردم کشورهایشان به تصویر بکشند. اما در کشور‌های اسلامی همین ماجرا به شیوه‌ای متفاوت بازنمایی می‌شود.

 

 

فمینیسم و تحولات جمعیتی

 

در دنیای غرب، اما تحولات جمعیتی و انقلاب جنسی با جنبش‌های فمینیستی همراه بود. با حاکمیت نگاه لیبرالیستی و انقلاب صنعتی در غرب باید نگاه زنان به نقش‌های فطری‌شان تغییر می‌کرد تا بتوان آن‌ها را از خانه و خانواده جدا کرد و به بازار کار کشاند تا نیروی کار ارزان‌قیمت مورد نیاز کارخانه‌ها تأمین شود. جنبش فمینیسم اصلی‌ترین راهکار دنیای غرب برای جدایی زن از خانواده و تبعات این جدایی از جمله کاهش تمایل زنان به مادر شدن و رشد جمعیت است. این روند در ایران هم از اواخر دوره قاجار شکل گرفت و در دوره پهلوی اول و دوم به اوج خود رسید. این جنبش با دور کردن زن از هویت اصلی خود و تغییر سبک زندگی موجب کاهش ازدواج و کاهش تمایل زنان به مادر شدن می‌شود. لننی تئوریسین روسی معتقد است «رهانیدن زن از خانواده به سوی جامعه و کاهش مقدار جمعیت و موالید به عنوان راه حلی برای کاستن تضاد موجود میان نقش اقتصادی زن و نقش خانوادگی اوست.»

 

نگرانی و سیاست‌های پیشگیرانه غرب پیش از رسیدن به سال ۲۰۳۰

 

ساموئل هانتینگتون درباره نگرانی‌اش از افزایش جمعیت مسلمانان در جهان می‌گوید: «جمعیت مسلمانان ۱۰ برابر جمعیت اروپای غربی افزایش یافته است و این تحول باعث تغییر موازنه دینی در جهان می‌شود. مسلمانان ۱۸ درصد جمعیت جهان را در سال ۱۹۸۰ داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال ۲۰۳۰ به ۳۰ درصد برسد.» حالا شاید بهتر بتوان درک کرد سند ۲۰۳۰ و اهداف هفده‌گانه‌اش با چه چشم‌اندازی طراحی شده‌اند. بی‌تردید یکی از این چشم‌انداز‌ها و برنامه‌ها کنترل رشد جمعیت مسلمانان جهان است آن‌هم با ترفند شعار‌های جذاب برای زنان جوانی که مسئولیت اصلی ادامه نسل را بر عهده دارند. بدیهی جمعیت و به خصوص جمعیت جوان اصلی‌ترین دستمایه برای ساخت تمدن نوین اسلامی و دستیابی به اهداف بلند ایران اسلامی در گام دوم است و تحدید جمعیت سدی ستبر در این مسیر ایجاد می‌کند.

 

 

دستاورد سفر به فنلاند برای زنان اصلاح‌طلب مجلس چه بود؟
تعهدات مرموز و چراغ خاموش فراکسیون زنان بهارستان

 

انگار زنان سیاستمدار دولت‌های یازدهم و دوازدهم و زنان مجلس دهم علاقه خاصی به برقراری ارتباط با کشور‌های اسکاندیناوی و اروپا و الگو گرفتن از تجربیات دنیای غرب در حوزه زن و خانواده دارند!
متین زاهدی: انگار زنان سیاستمدار دولت‌های یازدهم و دوازدهم و زنان مجلس دهم علاقه خاصی به برقراری ارتباط با کشور‌های اسکاندیناوی و اروپا و الگو گرفتن از تجربیات دنیای غرب در حوزه زن و خانواده دارند! از همه مهم‌تر اینکه روابط و توافق‌نامه‌ها و تعهداتی که این زنان به نمایندگی از کشور به کشور‌های غربی می‌دهند اغلب اوقات چراغ خاموش است و مدت‌ها طول می‌کشد تا رسانه‌ای شود. دلیل این حرکت چراغ خاموش هم روشن است! خیلی از این توافقات پشت پرده به جای تأمین منافع کشور، تعهدات و تهدیداتی را برایمان در پی خواهد داشت. این بار هم سفر چند تن از اعضای فراکسیون زنان مجلس به فنلاند پر از ابهام و پرسش است؛ سفری که دیدار‌ها و اخبار منتشر شده‌اش نشان می‌دهد چندان زنانه نبوده، اما چرا باید اعضای فراکسیون زنان مجلس به این مأموریت فرستاده شوند و اینکه پشت پرده چنین سفری چیست؟ این‌ها موضوعاتی است که ابهامات پیرامون این سفر را بیشتر می‌کند. سفر اخیر فراکسیون زنان مجلس به فنلاند بهانه‌ای شد تا با بازخوانی کارنامه عملکرد معاونت زنان و خانواده و زنان مجلس دهم نگاه واقع‌بینانه‌تری به این سفر داشته باشیم.

سفر چند تن از اعضای فراکسیون زنان مجلس به فنلاند آن هم با محوریت دیدار‌ها و برنامه‌هایی در حوزه اقتصادی درست حدود یک ماه پس از دیدار پروانه مافی رئیس این فراکسیون با سفیر فنلاند در کشور صورت گرفت. دیدار نمایندگانی از فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با نمایندگان شبکه کارآفرینان زن بین‌المللی یا دیدار با رئیس کمیسیون فرهنگی و آموزش مجلس فنلاند دیدار‌هایی است که برای این حضور زنانه در کشوری اروپایی چندان دور از انتظار نیست، اما دیدار اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با معاون رئیس بانک مرکزی فنلاند و دیدار با نمایندگان انجمن تجاری ایران و فنلاند و حتی دیدار با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس فنلاند دیدار‌هایی است که با مأموریت و عنوان هیئت ایرانی مذکور در فنلاند چندان همخوانی ندارد. پشت پرده‌های این حضور و این دیدارها، اما به چند سال قبل و توافقات معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم با کشور فنلاند و صندوق جمعیت ملل متحد بازمی‌گردد؛ رویه‌ای که همچنان دنبال می‌شود و این بار همراهی اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم را هم به همراه دارد.

 

 

الگوبرداری در موضوع «خانواده سالم» از فنلاند!

 

سال ۹۳ بود که یک خبر در حوزه زنان و خانواده حسابی حاشیه‌ساز شد. ماجرا از این قرار بود که معاونت زنان ریاست جمهوری جمعی از فعالان عرصه زنان را برای مطالعه درباره «خانواده سالم» به فنلاند فرستاد. پیش از آن نیز امضای تفاهم‌نامه همکاری پنجمین برنامه کشوری میان صندوق جمعیت سازمان ملل و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری توسط معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و مدیر دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران در محل معاونت زنان و خانواده پنهان از چشم رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس حسابی حاشیه‌ساز شد. به موجب این تفاهم‌نامه استخدام کوتاه‌مدت مشاوران و کارشناسان جهت ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان و خانواده انجام می‌شود البته انتخاب مشاوران و شرح خدمات آنان مشترکاً با صندوق جمعیت ملل متحد صورت خواهد گرفت. از این مهم‌تر، اما استخدام مشاوران بین‌المللی برای ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان است.

 

 

«تحکیم بنیان خانواده» محور دیدار با رهبر مجرد واتیکان!

 

خبر یک خطی «اجرای طرح خانواده سالم با محوریت تقویت ظرفیت‌های ملی در راستای دستیابی به خانواده مستحکم اسلامی پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز» تن‌ها اطلاعاتی از این تفاهم‌نامه بود که شهیندخت مولاوردی پس از سپری شدن حدود سه ماه آن را رسانه‌ای کرد. این تفاهم‌نامه و مغایرت بند‌هایی از آن با اصول ۷۷، ۸۲ و ۱۲۵ قانون اساسی موجب موضع‌گیری و انتقاد نمایندگان مردم در خانه ملت شده است. اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی می‌گوید: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بر اساس اصل هشتاد و دوم هم استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. اما بهارستانی‌ها تا زمان رسانه‌ای شدن این توافق‌نامه از آن بی‌خبر بودند و همین مسئله سبب اعتراض آن‌ها شد. نقطه کانونی اعتراض‌ها، اما در کنار بی‌خبری از انعقاد تفاهم‌نامه بر سر تعریف و شاخص‌های «خانواده سالم» بود؛ موضوعی که بی‌تردید فرهنگ و ارزش‌های ایرانی اسلامی در این باره می‌تواند مرجع و الگویی برای دنیا باشد و چالش‌های امروز حوزه خانواده در کشورمان به دلیل گرایش سبک زندگی ایرانی- اسلامی به سمت و سوی سبک زندگی غربی است.

همچنین ارائه بانک اطلاعاتی زنان ایران به صندوق جمعیت سازمان ملل و سیاه‌نمایی وضعیت زنان در کشور از سوی این معاونت با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد. دیدار خانم معاون با پاپ بر همکاری ایران با شورای پاپی واتیکان برای تحکیم بنیان خانواده هم در شرایطی اتفاق افتاد که اوج معنویت یک زن یا مرد از نگاه کلیسای کاتولیک تجرد و روی گرداندن از تشکیل خانواده است، به همین خاطر مردان و زنانی که می‌خواهند در مسیر این تکامل قدم بگذارند باید گوشه عزلت برگزینند و «تارک دنیا» شوند.

 

 

پیشبرد سیاست‌های فمینیستی از سوی فراکسیون زنان

 

دیدار‌ها و توافق‌ها با اروپایی‌ها همچنان در رأس سیاست‌های خارجی معاونت زنان و خانواده قرار داشت و این رویه تا پایان دوره معاونت مولاوردی ادامه یافت. معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت دوازدهم که از حاشیه‌های مولاوردی عبرت گرفته بود تلاش کرد تا حواشی کم‌رنگ‌تری داشته باشد به خصوص اینکه دولت دوازدهم همراهی کامل مجلس را با خود داشت و باید به دنبال کم‌رنگ کردن حواشی زنان بهارستان می‌بود!
سفر فراکسیون زنان مجلس به فنلاند و دیدار‌ها و برنامه‌های این سفر، اما هیچ تطابقی با وظایف تعیین شده این فراکسیون ندارد. با این اوصاف به نظر می‌رسد زنان اصلاح‌طلب مجلس دهم به دنبال مأموریتی متفاوت با برند و شناسنامه فراکسیون زنان مجلس به یکی از پرچالش‌ترین کشور‌های اروپایی در حوزه زنان و خانواده سفر کرده‌اند؛ سفری که پشت پرده و دستاورد‌های آن دیر یا زود روشن خواهد شد.

 

 

روزه سکوت فمینیست‌های اصلاح‌طلب در برابر قتل یک زن

زهرا چیذری : ماجرای قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران و اعتراف وی به قتل همسرش حالا دیگر تنها یک ماجرای جنایی نیست بلکه از همان ابتدا به لطف جریان اصلاحات این پرونده رنگ و روی سیاسی گرفت. نکته قابل تأمل در این بین واکنش برخی از فعالان حوزه زنان به این ماجراست؛ بسیاری از چهره‌ها و زنان اصلاح‌طلبی که تا پیش از این در برابر ساده‌ترین مسائل همچون ورود زنان به ورزشگاه‌ها در نقش مطالبه‌گر ظاهر شده و جریان‌سازی می‌کردند در ماجرای این قتل با سکوت و یا حتی محکوم کردن استاد به حیله‌گری سعی کردند نجفی را از اتهامی که خودش به آن اعتراف کرده تبرئه کنند. سکوت زنان فمینیست و حتی تلاششان برای حمایت از قاتل در این پرونده قتل واکنش جدی کاربران فضای مجازی را در پی داشت؛ واکنش‌هایی که همچنان ادامه دارد.

خشونت خانگی و قتل یک زن به دست شوهرش خلاصه اتفاقی است که این بار برای یکی از چهره‌های سیاسی کشور رخ داد؛ اتفاقی که اگر نام متهم به قتل و مقتول را از آن حذف می‌کردیم می‌توانست با واکنش‌های جدی و تندی از سوی فعالان حوزه زنان مواجه شود. اما شخصیت حقوقی نجفی به عنوان یکی از اعضای جریان اصلاحات موجب شد تا حتی جریان‌های فمینیستی شناخته شده و اپوزیسیون خارج‌نشین هم به دنبال سناریوسازی‌هایی برای محکوم کردن زن مقتول این ماجرا و حق دادن و تبرئه مرد قاتل باشند.

اگر به سراغ اخبار رسمی و حتی صفحات اجتماعی چهره‌هایی همچون معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس جمهور و یا شهیندخت مولاوردی معاون سابق زنان و خانواده بروید تا کلامی درباره میترا استاد و فاجعه خشونت رخ داده در پرونده قتل وی پیدا کنید با شکست مواجه خواهید شد. جالب اینجاست که کانال‌های فمینیستی زنان هم در این زمینه روزه سکوت گرفته‌اند و ترجیح می‌دهند به جای صحبت در این باره اخبار «بسیج ملی فشار خون» را منتشر کنند.

در بی‌بی‌سی وکلای فمینیست همچون شادی صدر و مهرانگیز کار که سال‌ها به اسم مقابله با خشونت خانگی اسلام‌هراسی می‌کنند، تنها از حقوق قضایی شوهر سیاستمدار دفاع کردند و کلمه‌ای علیه اصل جنایت حرف نزدند. پرستو، خائن و جاسوس عناوینی بود که به میترا استاد نسبت داده شد تا نجفی بی‌گناه و مقتول گناهکار شناخته شود. در نهایت با فشار افکار عمومی شهیندخت مولاوردی این‌گونه توئیت کرد: «گاهی سکوت از سر رضایت نیست، گاهی سکوت سرشار از ناگفته‌هاست و شاید سکوت بره‌ها! همه سکوت‌ها از یک جنس نیستند تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل…» و الهه کولایی در صفحه خود نوشت «چرا نجفی پیامد‌های چوب که نه، دست در لانه زنبور کردن را فراموش کرد؟» علی علیزاده فعال رسانه‌ای در واکنش به این اظهار نظر کولایی در صفحه خود نوشت «نماینده محترم اصلاح‌طلب مجلس ششم! ۱۵ آذر گفتید جای حیله‌گر خواندن زنان باید برای آموزش مردان سست‌عنصر اقدام کرد. ۱۱ دی‌ماه هم از حق زنی کشته شده مقابل نماینده مجلس دفاع کردید. با این منطق چگونه میترا استاد را تلویحاً متهم به حیله و نجفی را تبرئه کردید؟»

وی همچنین به توئیت مولاوردی اینگونه پاسخ داد «سرکار خانم مولاوردی! شوهری همسرش را به قتل رسانده. نمونه‌ای از خشونت خانگی و یکی از ۳۶۰ قتل خانگی کشور که شما قبلاً بار‌ها درباره‌اش اظهار نگرانی کردید. چرا شعر و ابهام؟ لطفاً صریح پاسخ دهید: آیا قتل میترا استاد به دست شوهرش که اتفاقاً از نزدیکان سیاسی شما بوده را رسماً محکوم می‌کنید؟»

آرمین سلیمانی هم در برابر این توئیت نوشت «گاهی سکوت از سر ترس است. گاهی ترس از سر ضعف است و شاید سکوت راحت‌طلب‌ها… همه سکوت‌ها از یک جنس نیستند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.»
و کاربری دیگر این‌گونه واکنش نشان داد «حدیث مفصلتان دریافت شد. زنان قربانی سیاست‌اند» و یکی دیگر از کاربران هم نوشت «برای ژست فمینیست‌پسندانه هم که شده یه حمایت دو خطی از یک زن که به دست هم‌کیشان شما کشته شده می‌کردید.»

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد