روح ا... زم، مدير كانال برانداز آمدنيوز كه با انتشار اخبار ‏ضدانقلاب در فتنه و جريانات سال 96 نقش داشته اما بعد از ‏انتشار مستند ايستگاه پاياني دروغ، مشخص شد كه روح ا... زم از ‏ابتدا توسط دستگاه اطلاعات ايران به بازي گرفته شده بود

روح ا… زم، مدير كانال برانداز آمدنيوز كه با انتشار اخبار ‏ضدانقلاب در فتنه و جريانات سال ۹۶ نقش داشته اما بعد از ‏انتشار مستند ايستگاه پاياني دروغ، مشخص شد كه روح ا… زم از ‏ابتدا توسط دستگاه اطلاعات ايران به بازي گرفته شده بود و ‏ماموران اطلاعات براي رسيدن به جريانات اصلي با او همراه ‏شدند و اخبار كانال بي سر و ته آمد نيوز را كه ادعا مي كرد با ‏مدارك سري و محرمانه فلان اتفاق در فلان نهاد يا شهر افتاده را ‏به وي مي دادند‎

 

زم با اطمينان كامل نه تنها اخباري را كه مامور نفوذي اطلاعات ‏به وي مي داد منتشر مي كرد بلكه روي آنتن زنده اپوزيسيون ها ‏هم آن ها را بيان مي كرد و تماس روزانه او با مامور اطلاعاتي كه ‏حتي كوچك ترين شكي هم به او نكرده بود پرده از روابط و ‏رازهاي اين شخص پوچ برداشت‎.

 

اما انتشار اين مستند نه تنها شخصيت متوهم و منفعت طلب ‏روح ا… زم و كانال واهي آمدنيوز كه مدعي آزادي و اتحاد بود را ‏برملا كرد بلكه نشان داد كه اپوزيسيون و دشمنان انقلاب اسلامي ‏ايران از چه سطح پايين سياسي و توهم بالايي برخوردارند ‏همچنين در واقعيت اميدي به شكست انقلاب ايران و هيچ تواني ‏هم براي مقابله ندارند‎.‎

 

دشمنان بعد از گذشت هر دهه از انقلاب آن را شكست خورده ‏مي پنداشتند و از دهه بعدي قول براندازي انقلاب ايران را به ‏يكديگر مي دادند.‏

 

انقلاب اما به ۴۰ سال رسيد و فعاليت هاي ماموران امنيتي ايران ‏در هر شكل و زمينه اي اين اميد را از آن ها گرفته و اين مستند ‏چشمه كوچكي از توانمندي هاي سربازان اين كشور صرفا براي ‏اطلاع كوچكي به دشمنان است.‏

 

اين مستند ماهيت واقعي اين رسانه مسموم را آشكار كرد و دروغ ‏پردازي هاي مدير كانال آمد نيوز به ايستگاه پاياني رسيد، اين ‏مستند همچنين واكنش هاي بسياري در فضاي اجتماعي داشته ‏است و كاربراني كه قلمي به نوشتن دارند واكنش هايشان جالب ‏است. برخي از اين توييت ها را باهم بخوانيم:‏

 

گلسا علوي: جناب ميرحسين هر انساني بعد از ۱۰ سال سنش ‏بالا ميره طبيعيه، شما فعلا بيا جواب بده چرا كسي كه با سازمان ‏منافقين مرتبط بوده (اردشير اميرارجمند) رو گذاشتي مشاورت؟
رزنانس: روح ا… زم در#ايستگاه پاياني دروغ به دو حقيقت ‏بزرگ اعتراف مي كنه ۱٫هيچ اتفاقي براي

 

جمهوري اسلامي ‏نميفته ۲٫مخالفان جمهوري اسلامي اگر به قدرت برسند رفقاي ‏خودشون رو هم آويزون مي كنند سارا موسوي: وقتي كه دروغ گو ‏فراموش كار ميشه ۹ ماه پيش آمدنيوز عامل موساد بود حالا پس ‏از رسوايي كه مستند ايستگاه پاياني دروغ براي سرويس هاي ‏جاسوسي دشمن به بار آورد، يك شبه عامل سازمان اطلاعات ‏سپاه شد‎.‎

 

سيب سا: اصلاح طلب هايي كه بعد از ايستگاه پاياني دروغ ‏گفتند آمدنيوز كار خود حكومت بود براي تخريب اصلاحات ‏احتمالا يادشون نمياد دم انتخابات آمدنيوز ستاد چه كسي شده ‏بود و ليست شوراي شهر آمدنيوز با ليست كدوم جناح مشترك ‏بود، جهت اصلي رسانه ها را بايد در بزنگاه شناخت‎.‎
منصور اميني: خبرهاي موثق حاكي از آن است ضربه اي كه ‏اپوزيسيون از پخش مستند ايستگاه پاياني دروغ خورده است ‏بسيار كاري تر از حد تصور بوده است و واكنش هاي بسياري كه ‏نشان از رسوايي و آشكارشدن حقيقت براي مردم است‎.‎

 

همچنين با دو تن از كارشناسان و فعالان سياسي گفتگو كرديم، ‏جعفر قنادباشي، كارشناس حوزه سياسي و بين الملل در گفت ‏وگو با رسالت ضمن تاكيد بر اين كه اين مستند دشمنان را از ‏ادامه فعاليت هايشان نااميدتر كرد، گفت: مستند ايستگاه پاياني ‏دروغ، براي بخشي از اين گروهك هاي ضد انقلاب و كساني كه ‏به آن ها اعتماد كرده بودند بسيار تكان دهنده بود، نه تنها يك ‏اطلاع رساني از پشت صحنه تحركات براندازانه عليه ايران بود، ‏بلكه اقدامي مهم، فعلي مهم صورت داد كه نه تنها دشمنان را ‏نسبت به ادامه فعاليت هايشان نااميدتر كرد بلكه بدبيني شان را ‏هم افزايش داد‎.‎

 

وي با بيان اين كه اين مستند نشان داد دشمنان ما از لحاظ علم ‏سياسي چقدر فقير هستند، افزود: بسيار حركت مثبتي بود چرا ‏كه متوجه شدند به راحتي نمي توانند شبكه هاي برانداز را در ‏ايران سامان دهند، تصورشان اين بود كه مقابله با جمهوري ‏اسلامي ايران كار بسيار سهل و آساني است، اما اين مستند نشان ‏داد كه دشمنان چقدر از نظر بضاعت علمي و سياسي فقير و ‏ناتوانند و چقدر نسبت به توانايي خودشان دچار توهم هستند‎.‎

 

قنادباشي با تاكيد بر اين كه آمدنيوز به عنوان رسانه شكل ‏دهنده شورش ها پايان يافت، ادامه داد: اين بسيار مهم است كه ‏ما اميدهاي آن ها را فروپاشيديم. آمدنيوز هم به عنوان رسانه ‏شكل دهنده شورش ها پايان يافت و اين مستند پايان اين شبكه ‏و نشان دهنده هوشمندي و ذكاوت و استفاده از تكنيك هاي ‏علمي و آخرين پيشرفت هاي ما در عرصه اطلاعاتي بود.‏

 

اين كارشناس ضمن تاكيد بر اين كه تسلط ما از نظر امنيتي ‏اثبات شد، ابراز كرد: همچنين براي مردم و كساني كه نگرانند ‏بسيار اميدبخش بود و مردم متوجه شدند كه ما در رويارويي با ‏دشمن چه مقدار مجهز و توانمند هستيم و با استفاده از روش ‏هاي روانشناسانه و به كارگيري پيشرفته ترين شيوه ها به راحتي ‏مي توانيم وارد حفره هاي امنيتي آن ها شويم، بنابراين تسلط ما ‏از نظر امنيتي اثبات شد‎.‎
وي در پاسخ به اين كه چرا چنين گروه هاي پوچي مي توانند بر ‏افكار عمومي تاثير گذار باشند گفت: مردم ما بسيار صادق و ‏زودباور هستند، اما اين نكته هم لازم به ذكر است كه آن ها هم ‏از پيچيده ترين شگردهاي رواني استفاده مي كنند و با مشاوره و ‏پول هايي كه به آن ها داده مي شود افكار عمومي را بمب باران ‏مي كنند‎. ‎

 

اين كارشناس سياسي مشكلات اقتصادي و ديگر حوزه ها را دليل ‏بروز فعاليت هاي ضدانقلاب دانست و افزود: آنچه مهم است اين ‏است كه زمينه هاي وجود برخي مشكلات داخلي به اين جريانات ‏كمك مي كند.‏

 

زماني مقام معظم رهبري فرمودند زماني كه زخم وجود داشته ‏باشد مگس روي آن مي نشيند، براي برطرف كردن زخم ها از ‏نظر اقتصادي بايد كارهايي صورت مي گرفت كه ‏ انجام نشده است، به طور مثال ضعف هاي دولت در عرصه به راه ‏انداختن توليد، اشتغال و برطرف كردن بيكاري بايد برطرف شود ‏و اختلاس ها كه دولت و دستگاه هاي مربوطه بايد جدي تر و ‏سريع تر با آن برخورد كنند.‏

 

جعفر قنادباشي در پايان با اشاره به اين كه اگر ما در زمينه ‏اقتصاد كم كاري نكرده بوديم طبيعتا اين فرصت در اختيار ‏دشمن قرار نمي گرفت، اذعان داشت: اين مشكلات سبب شده در ‏بعضي از فضاها آسيب پذير شويم و دشمن از فرصت سوء ‏استفاده كند، اگر ما در زمينه اقتصاد كم كاري نكرده بوديم ‏طبيعتا اين فرصت در اختيار دشمن قرار نمي گرفت‎.‎

 

همچنين احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ‏گفت وگو با رسالت در اين مورد گفت: اين مستند تاثيرش بر ‏جامعه بسيار خوب بوده و قدرت استراتژيك ايران و خباثت وطن ‏فروشاني كه عليه مردم ايران كار مي كنند را نشان مي داد‎.‎

 

وي با بيان اين كه اين مستند اطمينان مردم را به امينت ملي ‏افزايش داد، افزود: درمجموع پيامي به جامعه داد و جامعه را ‏تاحدي آرام كرد و اطمينان مردم را به امينت ملي افزايش داد‎.‎

 

توكلي با بيان اين كه اين فعاليت هاي ضدانقلابي براي كشور ‏ايران فصلي و گذراست ، خاطرنشان كرد: رگ رگ اين آب ‏شيرين آب شور/ در خلائق مي رود تا نفخ صور، به هرحال ممكن ‏است برخي فعاليت هاي افراد ضد انقلاب بر تعداد كمي از مردم ‏تاثير بگذارد اما ما بايد فعاليتمان را بكنيم. معمولا هر نفوذي ‏مدتي دارد و براي انقلاب ايران اين مسائل فصلي و گذراست و ‏اين مستند نشان داد كه چه افراد مخبتي بين مخالفان ما ‏هستند‎.‎

 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پايان با تاكيد اين كه ‏مستند ايستگاه پاياني دروغ باعث شد روح ا… زم كاملا از چشم ‏مردم بيفتد و فعاليت ۴۰ ساله دشمنان هيچگاه موفقيت آميز ‏نبوده است، تاكيد كرد: مستند ايستگاه پاياني دروغ باعث شد ‏افرادي مانند روح ا… زم كاملا از چشم مردم بيفتند، مخالفان ‏انقلاب ۴۰ سال است كه چنين اقداماتي مي كنند و افكار عمومي ‏هيچ گاه به طور كامل با آن ها همراه نبوده است. ممكن است ‏بعضي از هموطناني كه اطلاعاتشان كم تر بوده تحت تاثير ‏منتقدان به نظام كه در داخل فعاليت مي كنند قرار بگيرند.‏

نويسنده: حانيه مسجودي

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد