شیراز ، شهر همیشه راز از قدیم الایام مهد پرورش ، رشد، بالندگی و سرفرازی عالمان و بزرگان دینی بوده که در تمامی عرصه های زندگی خوب زیسته و خوش درخشیده اند.

یا خالق اللوح و القلم

 

شیراز ، شهر همیشه راز از قدیم الایام مهد پرورش ، رشد، بالندگی و سرفرازی عالمان و بزرگان دینی بوده که در تمامی عرصه های زندگی خوب زیسته و خوش درخشیده اند.

 

شیراز سومین حرم اهلبیت (ع) بوده ، همین قلب معنوی ، آثار تلخ و دردآور جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشایی ، فرهنگ و هنر کذایی را از اذهان پاک ، حال و هوا و فضای معرفتی – معنوی مناسبی را جایگزین نموده است عروج و به خدا پیوستن سه امام جمعه لازم التعظیم، ندا دهنده فلاح و صلاح ، شهید محراب حضرت آیت … سید عبد الحسین دستغیب معلم اخلاق و مهذب نفوس ، مرحوم مغفور حضرت آیت ا… محی الدین حائری شیرازی ، علامه ذوالفنون و مرحوم مغفور حضرت آیت ا… اسد ا… ایمان ، بستر و فرصت را مهیا نموده تا عزیزان حوزه ، همایشی تحت بعنوان “حوزه انقلابی” ، حوزه منتظر با موضوعات طلبه انقلابی ، طلبه منتظر برگزار نمایند.

فراخوان فوق الذکر، بهانه ای شد تا بعنوان همکار فعال حوزه رسانه و به همان سبک و سیاق خبر رسانی با بهره بردن از قداست عدد ۴۰ ، چهل وظیفه و تکلیفی را که می تواند جایگاه ، شأن ، کارآمدی و توانمندی حوزه و طلبه انقلابی و منتظر را نه تنها در داخل کشور که در جهان ارتقاء بخشد را از باب اینکه در این راه صواب می بایست ، قدمی و قلمی برداشت ، دغدغه های خود را نوشته ، ارسال می دارم معتقدم بیانیه بسیار مهم و با برکت گام دوم انقلاب اسلامی ایران ، پس از گذر از چهل سالگی که توسط مقام معظم رهبری ، می تواند منشور واقعی حوزه و طلبه انقلابی و منتظر باشد. با توجه به رصد وضعیت فعلی در رسانه ها و فضای مجازی ، برداشت خود را اگرچه ممکن است ، در چهار چوب موضوع همایش، تهیه و ارسال می دارم تا همراهی و همبستگی خود را اعلام دارم. از بزرگان و عزیزان حوزوی تمنا دارم اگر در بیان مطالب ، تند رفته یا به خطا متمایل شده ام ، ضمن راهنمایی ، عفو فرمایند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عذر عندالکرام الناس المقبول
الاحقر – محمدرضا هاجری
مدیر مسئول هفته نامه سفیر عدالت فارس
تلفن : ۰۹۱۷۳۱۵۹۲۷۹

 

 

 

 

۱- حوزه می تواند همان حوزه متظر باشد ، حوزه انقلابی بستر ساز و پاسخگوی مردمانی هستند که انتظار فرج را عبادت و امید به آینده روشن می دانند، به تعبیر روایات، زمین هیچ وقت خالی از حجت نیست اگرچه، الشیخ فی قومه کانبیاء فی قومه – بزرگ هر قومی همچون پیامبر در میان آن قوم باشد ، اگر به عمر جهان یک روز باقی نمانده باشد ، خداوند آن روز را آنچنان طولانی می گرداند تا وعده الهی تحقق و امام آخرالزمان بیاید و جهان را بهاری و شکوفا و عدالت گستری را پیشه نماید.

۲- انقلاب اسلامی ایران ، پیام آور معرفت ، معنویت ، عزت ، امنیت ، وحدت ، عدالت، تولید علم و اندیشه راهگشا بوده و همه اینها وعده هایی است که کمال آن را برای آخر الزمان وعده داده اند ، می تواند مقدمه ای باشد برای استقرار دولت کریمه مهدوی ، حوزه ها و طلاب انقلابی و منتظر می بایست در تبلیغ ، تعمیم و نشر این پیام ها جلودار باشند.

۳- ایران اسلام در حال حاضر تبدیل به ام القرای جهان اسلام شده ، با توجه به بیداری اسلامی و شکل گیری جبهه مقاومت اسلامی در برابر رژیم های استبدادی ، استکباری و صهیونیستی ، حوزه ها و طلاب انقلابی و منتظر می بایست با تربیت نیروهای انقلابی ، منتظر و خوش فکر و جذب جوانان در سراسر جهان و اعزام آنها به عنوان پیام آوران انقلاب و انتظار ، نسبت به صدور پیام ها در جهان جلودار باشند.

۴- اسلام ناب محمدی با آموزه ها و رهیافت های وحیانی و تمسک و تأسی به قرآن و اهلبیت (ع) بعنوان اندیشه برتر منطبق با فطرت بشریت شکل گرفته و با استقبال گسترده در جهان روبرو شده و عامل گسترش اسلامگرایی در سراسر جهان بوده، دشمنان اعم از رژیم های استکباری و مستبد و روشنفکران غرب زده و متحجرین سلفی به منظور کشاندن اسلام ناب محمدی به بیراهه و کژراهه ، اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی و اسلام رحمانی سکولار و تشیع لندنی شکاف آفرین را علم کرده اند ، تبیین و نشر اسلام ناب محمدی و کالبد شکافی ، اسلام و تشیع بدلی بعهده حوزه و طلاب انقلابی و منتظر است.

۵- معنویت حلقه مفقوده تمامی تفاسیر مادی از زندگی مسالمت آمیز بشریت می باشد ، زیست شهری و اجتماعی ، رفاهی ، بهداشتی ، تفریحی و بعضا سکولار طراحی و نسخه پیچی شده ، فاقد یک تفسیر معنوی و همه جانبه از زندگی است که در آن در کنار بهداشت و رفاه ، محیط زیست و پاکی هوا ، زمین ، آب و … جوامع بشری نیاز به تفسیری جامع و کامل از زندگی معنوی دارد تا بتواند آرامش واقعی در زندگی پیدا نماید ، راهکار واقعی این تفسیر معنوی از زندگی را آرام بخش واقعی جهان در اختیار بشریت قرار داده منتهی از آن غافل مانده اند، وظیفه حوزه و طلاب انقلابی و منتظر است تا با توجه به مقتصات زمان و مکان این تفسیر معنوی را به خوبی طراحی و در اختیار بشریت قرار داده تا از غوغای ایسم های صنم تراشان تمدن جدید رهایی پیدا نموده ، با قرار گرفتن در شعاع یاد و نام خدا و متن زندگی معنوی یا همان حیات طیبه، آرام گرفته ، طی طریق نماید.

۶- در تمامی کشورهای اسلامی ، علوم انسانی غربی ، تنها نسخه ای است که در مراکز دانشگاهی و آموزشی تدریس و تبلیغ می شود ، حوزه و طلاب انقلابی و منتظر می بایست در راستای حمایت و صیانت از علوم انسانی اسلام با منطق و استدلال و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی ، تمام قد وارد میدان شده، تا بتوانند به حاکمیت نسخه های پوسیده و پلاسیده لیبرال دموکراسی و سکولار غربی پایان داده ، اساتید و مدرسان دانشگاه و مدارس با افتخار از علوم انسانی اسلامی و برتری آن نسبت به نسخه های غربی حمایت و طی طریق نمایند ،برگزاری جلسات مستمر میان حوزه و دانشگاه و حضور علما، فقها و مراجع تقلید در میان اساتید دانشگاه می تواند راهگشای این عرصه باشد.

۷- تبیین سبک زندگی اسلامی – ایران در روش و منش با توجه به جاذبیت های این سبک از زندگی و تهیه بسته ها و پیوست های فرهنگی – هنری مناسب می تواند جلو تهاجم فرهنگی ، قتل عام فرهنگی و شبیخون فرهنگی را گرفته ، جلو تغییر و به استحاله کشاندن سبک زندگی اسلامی – ایرانی را بگیرد.
حوزه ها و طلاب انقلابی و منتظر می بایست در تمامی مراحل تبیین و به روز کردن سبک زندگی بدون عقب نشینی از معیارهای الهی و ارزشی ، حضور فعال داشته تا سبک زندگی اسلامی – ایرانی ، عمومیت یافته ، نهادینه گردد.

۸- از آنجائیکه دشمنان اسلام با دامن زدن به ایران هراسی و شیعه هراسی به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف در جهان اسلام می باشند و اسلام را تخریب و تحریف نموده ، بعنوان خطر برای جهان مطرح می کنند. حتی خبر از جنگ های صلیبی می دهند ، حوزه و طلاب انقلابی و منتظر می بایست در راستای راه اندازی مراکز گفتگوی ادیان توحیدی و دار التقریت بین المذاهب اسلامی گام های عملی برداشته ، با اعزام گروه های وحدت بخش و پیام همکاری و همدلی سعی کنند روی مشترکات متمرکز شده ، بزرگان ادیان توحیدی و مذاهب اسلامی را به سمت وحدت رویه در تعاملات ، همکاری ، حمایت و خنثی نمودن ترفندهای دشمنان هدایت و راهنمایی نمایند.
۹- لازم است ضمن تخصصی نمودن ابواب فقه، روی مسائل متحدثه تمرکز نموده در حوزه های علوم انسانی همچون جامعه شناسی اسلامی ، روانشناسی اسلامی ، علوم اجتماعی اسلامی و … به سمت اصلاح آنها تبدیل به نظریه و تئوری در مراکز آکادمیک داخلی و خارجی و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی دفاع نموده ، با پاسخگویی به اساتید دانشگاه های داخلی و خارجی از لحاظ فکر و اندیشه آنها را اغنا نمایند.

۱۰- از آنجائیکه دشمنان اسلام ، حقوق بشر اسلامی را زیر سوال برده و مبانی حقوقی اسلام را تخریب و تحریف می کنند، لازم است حوزه های منتظر و طلاب انقلابی فکور ، منشور حقوق بشر اسلامی را با توجه به مقتصات زمان و مکان تبیین نموده ، به سوالات و شبهات پاسخ گفته تا باور کنند، حقوق بشر اسلامی خدا محور می تواند ، برتر و کاربردی تر از منشور حقوق بشر غربی انسان محور باشد.

۱۱- جهان تشنه عدالت است ، حوزه و طلاب انقلابی و منتظر می بایست جلودار و حامی تمامی جنبش های عدالتخواه جهان باشند و با رفتار و عمل عادلانه نشان دهند مقدمه ساز دادگستر و عدالت خواه جهانی ، حضرت بقیه الاعظم (عج) بوده و می باشند، جاذبیت عدالت و عدالت خواهی در جوامع بشری آنقدر اهمیت دارد که تمامی انبیاء الهی یکی از اهداف کلیدی و محوری خود را اجرای عدالت در تمامی شئون زندگی اعلام کرده اند.

۱۲- حوزه و طلاب انقلابی و منتظر می بایست همواره ذی طلبگی خود را با ساده زیستی و قناعت کما فی السابق ادامه دهند ، ساده زیستی و قناعت و پرهیز از زندگی تشریفاتی ، رفاه طلبانه ، سلطنتی ، شاه سلطان حسینی و اشرافی جاذبیت داشته ، روح اعتماد و اطمینان به حوزه را در میان مردم افزایش می دهد و قدرت اثرگذاری آنها را در عامه مردم افزایش میدهد.

۱۳- استقلال و حریت حوزه و طلاب از کمک های مالی دولت ها تاکنون رمز بقاء ، اقتدار و پیشرفت حوزه ها و طلاب بوده ، من بعد هم خواهد بود . حوزه ها می بایست روی پشتیبانی های وقف ، خیرات ، وجوهات ، تولید آثار ، چاپ کتب ، اعزام مبلغ ، خیرین دینی و … حساب باز کنند، جوسازی و غوغا سالاری بعضی از مخالفین حوزه در رسانه ها و فضای مجازی نسبت به ردیف بودجه های اندک سال ۹۸ حوزه آنچنان فضا را غبار آلود نموده است که شأن و جایگاه حوزه را مخدوش جلوه می داد.

۱۴- از آنجائیکه سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست و بسیاری از احکام و دستورات حیاتبخش اسلام سیاسی است ، حوزه و طلاب، انقلابی و منتظر ، غیر سیاسی نخواهند بود ، اصولا حوزه و طلاب همانطور که مخالف اسلام منهای روحانیت می باشند ، مخالف سکولار بودن حوزه و طلاب می باشد ، حوزه و طلاب می بایست برای مطالبات ، توقعات و سوالات سیاسی جامعه و جوامع پاسخ حکیمانه و اغنا کننده داشته باشند. مبادا بعضی فکر کنند حوزه و طلاب چنانچه با سیاست بیگانه شوند ، قداست بیشتری پیدا می کنند ، نه تنها چنین نخواهد بود بلکه فاصله آنها با جامعه به شکاف عمیق تبدیل خواهد شد که با هیچ چیز پر نمی شود ، البته از سیاست زدگی ، سیاست بازی و سیاست پرستی بشدت باید پرهیز کنند.

۱۵- حوزه و طلاب انقلابی و منتظر ، چراغ راهنما و هدایت بخش جامعه است و فوق دسته بندیهای سیاسی ، می بایست در جامعه حضور داشته باشند ، سیاست را بفهمد ، تصمیم سیاسی بگیرد اما نباید خود و حوزه را اسیر احزاب ، گروه ها و باندهای سیاسی کنند. اختلاف نظر در میان حوزه و طلاب طبیعی است اما نباید حوزه را دو قطبی سیاسی کنند و در برابر یکدیگر قرار گرفته. اختلافات را نباید تشدید کنند ، قرمز و آبی سیاسی کردن حوزه و طلاب سم مهلک است و مردم را در دو گروه موافق و مخالف جمعی از حوزه ها و طلاب قرار می دهد ، شأن و جایگاه معنوی و اثرگذاری حوزه و طلاب کاهش می یابد و روح اعتماد و اطمینان را سلب می نماید.

۱۶- بیداری و بصیرت و درس و عبرت از حوادث تلخ و شیرین برای همه اقشار اهمیت دارد اما برای حوزه ها و طلاب لازم و ضروری است زیرا آنها راهنما و هادی جامعه هستند.

آگاهی از زمان و مکان عامل می شود حوزه ها و طلاب بعنوان خواص جامعه نه عقب بیافتند و نه جلو بزنند، بروز بوده و تصمیمات بروز بگیرند. بیداری و بصیرت در حوزه و طلاب می بایست حرف اول را زده ، همواره آنها را جلودار تمامی صحنه های بیداری و بصیرت قرار دهد.

۱۷- حوزه و طلاب انقلابی و منتظر می بایست جلودار تولید فکر ، علم و اندیشه در حوزه های دینی و علوم انسانی باشند و نقش بی بدیلی در حوزه های تئوری پردازی و نظریه پردازی داشته باشند، حوزه و طلاب چون از سرچشمه وحیانی و شرح تفصیل و تفسیر اهلبیت (ع) بهره می بردند ، میتوانند در حوزه تولید فکر و اندیشه و علوم دینی و انسانی همیشه حرف برای گفتن داشته باشند.

محتوای پاک و ناب در اختیار دارند، لازم است با بهره بردن از قالب ها ، متدها و روش و منش های کارآمد و کاربردی و به روز، جهان را به سمت فلاح و رستگاری دعوت و به پیش ببرند. اعتماد و اطمینان به داشته ها ، ذخائر و منابع بی بدیل در جهان، می بایست، دعوت جهانی و اسلام ناب را هدایتگر بشریت باشند و حوزه و طلاب انقلابی و منتظر می بایست طلایه دار و جلودار این کاروان باشند.

۱۸- لازم است حوزه و طلاب در حوزه اخلاق عملی جامعه، بیشتر در تمامی صحنه ها حضور پیدا نمایند ، جوامع به سمت نا امیدی ، خشونت ، هوی و هوس و … به سرعت پیش می رود، وعظ و طرح مباحث اخلاقی به صورت حضوری می تواند ، جوامع را به سمت توازن و تعامل و معاشرت نیکو و آرام بخش هدایت کند ، می بایست در تربیت اخلاقی طلاب جوان اثرگذار، سرمایه گذاری ویژه نمود تا بتوانند با خلوص نیت و صفای دل ، ناهنجاری های اخلاقی را به حداقل برسانند ، برای نمونه هنوز آثار معنوی و اخلاقی درسهای اخلاقی و تفسیر دعای کمیل حضرت آیت ا… حسین مظاهری در سال ۶۳ و ۶۴ قم را احساس و حلاوت و شیرینی آن را فراموش نمی کنم.

لازم است در تمامی کشور، این رویه گسترش یافته تا فضای اخلاقی – معنوی جامعه به کانال و مسیر صواب بازگردد.

۱۸- اعتماد و اطمینان به جوانان می بایست در حوزه های انقلابی و منتظر عمومیت یافته ، نهادینه شود ، رسول خدا (ص) به جوانان اعتماد و اطمینان نمود و اهداف الهی خود را پیش برد ، امام راحل و فقید هم از سال ۴۲ تا ۵۷ و پس از آن ، به جوانان اعتماد و اطمینان نمود ، ثمرات و نتایج موفقی را به نمایش گذاشت ، آینده از آن جوانان است ، می بیاست خوب تربیت شود و مدیریت های خرد و کلان را به آنها سپرد تا بتوانند در پی ریزی تمدن اسلامی و صدور آموزه های الهی به جهان خوب و خوش بدرخشند.

۱۹- گسترش جلسات تفسیر قرآن ، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در تمامی شهرها می تواند در صیقل دلها و صفای سینه مومنین نقش آفرین باشد ، در این عرصه، طلاب جوان با حضور در دانشگاه ها ، مدارس ، حوزه های بسیج و … می توانند در گسترش معارف دینی و معرفت افزایی که لازمه حرکت به سمت حیات طیبه می باشد وارد شده،سربلند بیرون آیند.

۲۰- معاندین ، مهاجمان فرهنگی و هنری و مروجین غرب گرایی و نسخه لیبرال دموکراسی به منظور تحریف و تخریب چهره دین و پاسداران دین در حوزه ها و طلاب و روحانیت در جوامع اسلامی به ویژه ایران اسلامی تبلیغ و القاء می کنند که اینها تولید کننده غم و اندوه و مصیبت و بلا هستند و با شادی و نشاط جوامع و مردم به شدت مخالفند و ایام محرم و صفر و فاطمیه را مطرح می کنند. به منظور خلع سلاح این شیادان دین ستیز ، حوزه و طلاب انقلابی و منتظر می بایست ، با ارائه طرح ها، برنامه ها و روش های شاد و با نشاط و حلال ، نشان دهند با شادی و نشاط حلال مردم و جوامع نه تنها مخالفتی ندارند ، بلکه در گسترش آنها مشوق و به پر بار نمودن برنامه های شاد و با نشاط کمک و یاری می رسانند، می بایست برای اعیاد اسلامی و نوروز و میلادها همچون محرم و صفر و فاطمیه ، با برنامه های پر پیمان شاد و با نشاط حلال ورود پیدا کنند.

۲۱- در تهیه متون تحصیلی رشته های علوم انسانی ، علوم دینی و فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و … حوزه ها و طلاب فاضل در کنار دانشگاه و اساتید دانشگاه نقش آفرین باشند ، حتی می توانند در تهیه و طراحی درسی با ابداع و نو آوری وارد شوند تا نسخه های غربی و سیل ویرانگر ترجمه آثار سکولار نتواند دانشگاه ها و مدارس و مراکز آموزشی ما را غصب و آموزه های دینی را به استحاله بکشانند. بی تفاوتی و تساهل و تسامح در تهیه متون و طرح درسی و … زیبنده حوزه و طلاب انقلابی و منتظر نبود و نخواهد بود.

۲۲- دگر اندیشان با طرح مباحث فمینیستی و نسخه هایی همچون نسخه ۲۰۳۰ ، شیرازه خانواده را هدف قرار داده اند ، شبهات و سوالات زیادی را طرح و القاء می کنند، در میان حقوق زن و مرد ، تبعیض وجود دارد ، شبهاتی همچون نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ، شهادت دو زن در برابر شهادت یک مرد ، انتخاب محل اسکان توسط مرد و … را مطرح می کنند، اگر چه علمای فاضلی همچون شهید مطهری حتی قبل از انقلاب این سوالات و شبهات را به خوبی پاسخ داده و فرق میان تبعیض و تفاوت را شرح کامل داده است منتهی در حال حاضر به موضوعات جنسیتی در مدیریت حتی رهبری و ریاست جمهوری و موضوعاتی همچون کنسرت های مختلط ، حضور زنان در ورزشگاه ها ، جایگاه و شأن مادری و خانه داری را تحقیر می کنند ، لازم است حوزه ها و طلاب فاضل از میان زنان و دختران عده ای را تربیت تا پاسخگوی این شبهات باشند ، مقام و منزلت مادری ، تربیت فرزندان ، خانه داری و خوب شوهر داری کردن نباید پای موضوعات مسموم فمینیستی و لیبرال دموکراسی غرب قربانی شوند. نیمی از جمعیت کشور زنان و دختران می باشند، لازم است حوزه و طلاب فاضل در حوزه خانواده ، تربیت ، عفاف و حجاب و … جلودار باشند نباید گذاشت نهاد مقدس خانواده ، اسیر دست طرح های ولنگار قرار گیرند.

۲۳- طبق آمار رسمی در حال حاضر ۱۲ میلیون دختر و پسر آماده ازدواج در سنین ۲۰ تا بالای ۳۰ سال در کشور داریم ، ۵/۵ میلیون نفر پسر و ۵/۶ میلیون نفر دختر و ۴ میلیون نفر زن مطلّقه داریم ، ازدواج را سنت نبوی و کامل کننده دین می دانیم اما در عمل با توجه به بالا رفتن سطح توقعات و مطالبات دختر و پسر و چشم و هم چشمی و عبور از سبک زندگی اسلامی – ایرانی روز به روز سن ازدواج بالا رفته و پاکی جامعه را به خطر انداخته است. از طرفی آمار طلاق به شدت افزایش یافته حتی جشن طلاق می گیرند ، ازدواج سفید که سیاه و تاریک است در حال افزایش بوده ، بلوغ زودرس به سراغ دختران و پسران آمده و افکار فمینیستی با شعار کودک همسری، ازدواج در سنین بلوغ را تحریف و تخریب می کنند، آیا حوزه و طلاب انقلابی و منتظر می تواند از اینگونه معضل ها بی خبر و از کنار آنها عادی عبور نماید، تازه سن باروری و رشد و گسترش فرزند آوری هنوز تحت الشعاع شعار صهیونیستی ، فرزند کمتر زندگی بهتر ، قرار دارد ، حوزه و طلاب می بایست برای حل و فصل این معضل، طرح و برنامه های کاربردی داشته باشند تا ازدواج آسان با کاهش سطح توقعات و مطالبات با کمک خانواده های دختر و پسر گام های اساسی و اثر گذار بردارند.

۲۴- طلاب فاضل می بایست جهت تدریس در دانشگاه ها و مدارس و مراکز آموزشی و تبلیغ در سراسر کشور نهضت روشنگری ، معرفت افزایی و بیداری و راه اندازی نمایند. گروه های جهادی راه اندازی و با گروه های جهادی همراه شوند تا در دل مردم جای گرفته ، سپس وظایف آگاهی بخش خود را پیگیری کنند، قبل از انقلاب حضور شخصیت های دینی همچون شهید مطهری و مفتح در دانشگاه ها اثر گذار بود یا ورود شهید باهنر و شهید بهشتی در آموزش و پرورش و طراحی و تهیه کتب درسی حتی تدریس زبان انگلیسی توسط شهید بهشتی در دبیرستان علم و دانش قم هنوز آثار ثمر بخش خود را حفظ کرده است.

۲۵- با توجه به ۷ میلیون نفر جوان بیکار و بعضا تحصیل کرده لازم است ثمرات و نتایج حیاتبخش کار و تلاش که عار نیست برای مردم توضیح داده شود تا به صورت آتش به اختیار با کارگاه های زود بازده کوچک ، تشکیل تعاونی های محلی و … برای خود کار و پیشه و حرفه تهیه کنند ، نباید منتظر کار دولتی بمانند ، به صورت خود جوش کاری برای خود دست و پا کنند اگرچه با مهاجرت و سفر به اقصی نقاط کشور ، در روایات از علی (ع) نقل شده که “بهترین تفریح کار است” ، کسب درآمد حلال مجاهده در راه خداست ، چنانچه در راه کسب روزی خانواده از خانه خارج شود و موت به سراغ آنها بیاید ، شهید از دنیا رفته اند ، رسول خدا (ص) می فرمایند :« لا رهبانیه فی الاسلام ، رهبانیه امتی الجهاد» – در اسلام رهبانیت ، گوشه گیری و غار نشینی وجود ندارد ، رهبانیت امت من کار و تلاش است ، بسیاری از علما و طلاب در کنار تحصیل، کار و تلاش در حوزه های کشاورزی ، باغداری ، حتی دامداری و مرغداری داشته اند ، طرح اینگونه مباحث می توند جوانان را دلگرم به کار و تلاش نماید تا بارش بر دوش دیگران نباشد که مورد غضب الهی قرار می گیرند ، لازم است در این عرصه هم طرح و برنامه ارائه کنند بخصوص برای روستاها و شهرهای کوچک با اولویت تولید مایحتاج عمومی مسلمین و زندگی شخصی.

۲۶- تربیت تخصصی طلاب جوان برای حوزه کودکان، بویژه جهت حضور در کودکستان ها و توانمندی در ارتباط با آنها و انتقال مفاهیم دینی ، معرفتی و معنوی با زبان کودکی ، می توانند آموزه ها را به مهدها و کودکستان ها به طریق صحیح بکشانند. در حیطه کودکستان ها و مهد کودک ها عناصر فرقه ضاله بهائیت و مروجین نسخه غربی ۲۰۳۰ نفوذ نموده اند ، به اسم فعالیت های سازمان های مردم نهاد ، کودکان را از لحاظ فکری به بیراهه برده ، با آموزش های جنسی بنام مراقبت از تهدیدات جنسی ، فکر و ذهن کودک را آلوده می کنند ، حضور تعدادی از طلاب جوان به قادر ارتباط نزدیک با کودکان همراه با شور ، شادی و نشاط ، جایگاه روحانیت را در اذهان کودک تقویت می نماید ، مانند حضور طلاب جوان بعنوان مجری بعضی از برنامه های صدا و سیما که مفید می باشد.

منتهی این حضور می بایست گسترش یابدحتی اگر قادر باشند ، طلاب جوان در تاسیس و راه اندازی کودکستان و مهدکودک ها ورود پیدا کنند ، حوزه خردسال با توجه به پاکی جسم و روح و شکل گیری با آموخته ها می تواند در رشد تعالی آینده آنها نقش آفرین باشد.

۲۷- حضور فعال طلاب و حوزه های انقلابی و منتظر در فعالیت های هنری ، اثر گذار مانند خوشنویسی ، نقاشی ، گرافیک ، تولید انیمیشن های دینی – مذهبی ، کارگردانی ، فیلمنامه نویسی ، تئاتر و نمایش لازمه صیانت از انقلاب و انتظار فرج است ، گروهی بنام هنرمندان سلبریتی با روش و منش غربی و سکولار ، عرصه های هنری را اشغال ، تبدیل به الگوهایی شده اند که نه تنها دین و دین باوری را تقویت نمی کنند بلکه برعلیه دین و دین باوری شمشیر از رو کشیده با گفتار ، مواضع و عمل تبدیل به مدل های غربی در روش و منش شده اند ، حتی جشنواره های فیلم فجر انقلاب اسلامی را تصاحب کرده و اجازه حضور و ظهور به هنرمندان متعهد ، انقلابی و منتظر را نمی دهند، حوزه و طلاب می توانند در حوزه های هنری ، خود جشنواره های هنری مناسب در حوزه های دینی و معارف برگزار، شعرای حوزه ها در تمامی انجمن های شعر در سراسر کشور حضور فیزیکی داشته باشند ، حوزه و طلاب نباید حوزه های هنری را رها کنند ، کمک به طرح های صدا و سیما در جذب طلاب جوان فاضل و گذراندن دوره های هنری مانند کارگردانی ، مجری گری ، فیلم برداری ، عکاسی و … و گسترش این رویه لازم و ضروری است.

۲۸- اهتمام حوزه و طلاب به عرصه ورزش های عمومی و تخصصی و حضور فعال در میان ورزشکاران می تواند ، ارتباط ورزشکاران با حوزه و طلاب را افزایش دهد، ورزش صبحگاهی می بایست در تمامی حوزه ها عمومیت پیدا نماید، حتی اگر طلاب جوان در رشته های مختلف مربی ورزشی باشند ، اثر گذار خواهند بود ، دو، پیاده روی ، کوهپیمایی ، شنا ، اسب سواری ، تیر اندازی ، فوتبال ، والیبال ، تنیس ، ورزش های رزمی ، می تواند بستر مناسبی باشد برای حضور گسترده طلاب در میان ورزشکاران ، حضور طلاب در تمامی صحنه ها می بایست به صورت پر رنگ شکل بگیرد تا سلبریتی های حوزه ورزش که بعضا الگوی نامناسبی برای جوانان جامعه هستند ، میدان داری نکنند.

۲۹- حوزه ها و طلاب جوان می بایست ، اهتمام نموده و در تمامی مساجد و حسینیه های سراسر کشور با اجرای طرح مسجد محوری و محله محوری در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری ، محور و کانون خدمات رسانی آسان و ارزان به مردم بوده ، گره گشای کارهای فروبسته مردم محلات باشند ، به نوعی که مردم محلات احساس کنند همچون صدر اسلام ، مسجد محور تمامی فعالیت های ضروری و خدمات رسانی است و طلاب بعنوان راهنما و هادی ، جلودار دارند.

تأسیس مردمی موسسات خیریه ، صندوق های قرض الحسنه ، مراکز نیکوکاری ، بنیاد ازدواج جوانان، حمایت و راه اندازی گسترده هیأت های مذهبی با کارکردهای دینی – مذهبی و خدمات رسانی به محرومان و توانمندسازی فقرا و نیازمندان و کمک به آسیب های دیده گان و پیشگیری و حمایت از آسیب پذیرها می تواند جایگاه اثر گذاری حوزه و طلاب انقلاب و منتظر را گسترش به اهداف عالیه نزدیک تر نماید.

شاهد این موضوع، مصادیق زیادی از اینگونه مراکزی است که زیر نظر مقام معظم رهبری در سر تاسر کشور در محرومیت زدایی و حمایت از محرومان در کشور حرف اول را می زنند مانند : آستان قدس رضوی ، کمیته امداد امام خمینی ، بنیاد برکت ، بنیاد مستضعفان ، ستاد فرمان حضرت امام ، قرارگاه خاتم و سازندگی، بنیاد علوی و … حوزه ها و طلاب می توانند بعنوان رابط این مراکز در کمک به محرومان و محرومیت زدایی ، جلودار جامعه باشند و دست نوازش برسر ایتام، بی سرپرست ها ، آسیب دیدگان و آسیب پذیران جامعه بکشند.

۳۰- لازم است از طریق مراکز قانون گذاری و شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مصوباتی را بر مبنای طرح های پیشنهادی خود مهیا نمود تا در تمامی مدارس کشور و در تمامی مقاطع ، طلاب جوان فاضل بعنوان مربی پرورشی ، مشاور دینی ، امام جماعت و … حضور فعال داشته باشند ، حضور در مدارس ، فضاهای آموزشی را به سمت فلاح و صلاح و حیات طیبه و پرورش دینی – مذهبی پیش می برد، حوزه ها و طلاب می توانند با برنامه ریزی هم تحصیلات خود را ادامه دهند، هم فعالیت اجتماعی ، فرهنگی – هنری ، ورزشی، پرورشی و مشاوره ای در مدارس کشور داشته باشند.

۳۱- حضور فعال حوزه و طلاب در عرصه فضای مجازی به منظور تلطیف فضای مجازی و پاسخ به سوالات و شبهات بسیار لازم و ضروری است . امروز قدرت فضای مجازی به گونه ای توسعه یافته که فضای زندگی حقیقی را به خطر انداخته است ، حمایت و مطالبه مستمر بسترهای ملی – بومی فضای مجازی و قدرت اثر گذاری در اصلاح و پاک سازی فضاهای آلوده مجازی می بایست توسط حوزه و طلاب انقلابی و منتظر صورت گیرد ، فضای مجازی را آلودگی های بیشمار اخلاقی از قمار آنلاین تا فیلم های مستهجن فرا گرفته است ، ولنگاری متولیان این فضا و بی تفاوتی در ایجاد زیر ساخت های کنترل و هدایت شده ملی – بومی می بایست مطالبه و توقع اول حوزه و روحانیت باشد.

لازم است طلاب جوان با حضور فعال در فضای مجازی حتی جنگ های سایبری ، توانمندی های خود را برای اصلاح این فضا به نمایش بگذارند ، بنام عصر ارتباطات ، دهکده جهانی ، آزادی اطلاعات و … از طریق فضاهای مجازی، جوامع و انسانها را به بیراهه و کژراهه می کشاند ، حتی آخر الزمان را بوسیله فیلم های هالیوودی تحریف و تخریب می کنند و بشریت را از ترسیم آخرالزمان توسط شیعه می ترسانند ، آرماگدون یا جنگ مقدس ، مثلث برمودا و جزیره خضرا ، پیشگوئیهای نوستراداموس و … نمونه های ترسناکی از آخر الزمان به نمایش می گذارند که در آن اکثریت انسان های روی زمین نابود می شوند ، این تحریفات می بایست در همان فضای مجازی پاسخ داده شود و امید به آینده روشن و زندگی پاک و با صفا توام با شور ، شادی و نشاط را ترویج تا نتوانند بشریت را به سمت ناامیدی ، پوچ گرایی و خودکشی فردی و دسته جمعی بکشانند.

۳۲- معتقدیم اسلام دین خاتم ، جامع و کامل می باشد و برای تمامی نیازها و زوایای بشریت طرح و برنامه دارد ، مباحث و موضوعات اقتصاد اسلامی ، یکی از عرصه هایی است که کمتر وارد آن شده و به مباحثی همچون مکاسب بسنده شده است ، با توجه به شکست و فروپاشی اقتصاد کمونیستی – سوسیالیستی و افول و به بن بست رسیدن اقتصاد سرمایه داری کاپیتالیسم در غرب ، بهترین فرصت برای تبیین اقتصاد اسلامی است ، لازم است مبانی و ساختار اقتصاد اسلامی توسط کارگروه های متخصص و متعهد و تبیین و تئوری و نظریات اقتصاد اسلامی طراحی و در مجامع علمی و آکادمیک بررسی و به سوالات پاسخ داده شود ، از آنجائیکه محور اقتصاد اسلامی ، عدالت اجتماعی است که حلقه مفقوده در نظام اقتصاد سرمایه داری و کمونیسم بوده و جهان تشنه و خواهان عدالت بوده و مبانی اقتصاد اسلامی می تواند منطبق با نیازهای فطری و طبیعی و معقول و منطقی بشریت بوده، می تواند بعنوان یک نظام اقتصادی پویا ، کارآمد و کاربردی با اقبال عمومی در جهان مواجه شود. بدون تردید حوزه و طلاب فاضل انقلابی و منتظر که مروج اسلام ناب ، و دین کامل و جامع می باشند می بایست برای نظریه اقتصاد اسلامی بویژه محوریت اقتصاد مقاومتی در کشورهای اسلامی جلودار باشند ، در گذشته رسم بود تمامی تجار ، کسبه و بازاریان قبل از شروع کار ، پای درس علمای دینی می نشستند و پس از بهره بردن از آموزه های دینی، کسب و کار را شروع می کردند که بعضا در حال حاضر تعطیل شده است ، حتی نقل شده گسترش اسلام در جهان توسط تجار و بازرگان صورت گرفته است.

وقتی در روایات اسلامی، فقر را گام برداری به سوی کفر معرفی و نداشتن معاش را به اخلال در دین و ایمان و معاد گره میزنند، می توان انقلابی و منتظر بود اما کاری به حال مباحث و موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم نداشت؟ اقتصاد در حوزه علوم انسانی قرار دارد و اقتصاد اسلامی نیاز به تبیین چهار چوب ها ، تئوری ، نظریه و دکترین قابل دفاع دارد ، حوزه و دانشگاه با مدیریت حوزه می تواند اقتصاد پویا و شکوفای اسلامی را به بشریت عرضه دارد.

۳۳- ساختار و رویه بانک داری فعلی کشور غربی و بر مبنای ربا و سرمایه سالاری از اول پی ریزی شده و نهادینه شده است، طرح بانکداری اسلامی مانند بزک و آرایش نمودن بانکداری فعلی و نوعی حالت فانتزی ، آکواریومی و ویترینی است، بعضا عقودی مانند مضاربه، مسافات، مزارعه، جعاله و … بدرستی رعایت نمی شود و مراجع معظم تقلید از وضع موجود راضی نیستند ، لازم است روی بانک داری اسلامی و پول اسلامی همچون اقتصاد اسلامی کار شود ، می توان بانکداری صحیح اسلامی و پول اسلامی داشت به شرطی که حوزه و دانشگاه ، ساختار ها و مبانی مورد نیاز را کشف ، تبیین و عملیاتی نمایند . در حال حاضر بانکداری و نظام پولی رو نویسی شده از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بوده ، با معیارهای اسلامی همخوانی ندارد ، لازم است برای بانک اسلامی و پول اسلامی همت به خرج داد تا به سر انجام برسد و صندوقهای قرض الحسنه اسلامی در تمامی مساجد راه اندازی شود.

۳۴- جمهوری اسلامی ایران میراث عملی تمامی انبیاء عالم از آدم تا خاتم و دستاورد اهلبیت عصمت و طهارت (ع) روی کره زمین می باشد ، حفظ و صیانت و پاسداری از این میراث جاویدان و یادگار ماندگار به تعبیر بزرگان دین، واجب ، لازم و ضروری است ، ادعا نمی شود که بی عیب بوده و آفت زده نیست ، اما به تعبیر علامه شهید مطهری درباب صیانت از روحانیت ، یک شجره طیبه پر ثمر با جاذبیت جهانی را چنانچه آفت زده شد ، قطع شجره را پیش نمیگیرند بلکه آن را افت زدایی می کنند تا به حیات پربرکت خود ادامه دهد ، نباید با سیاه نمایی و القاء ناامیدی ، کارآمدی و توانمندی حکومت اسلامی را نفی نمود ، می بایست با توصیه های خیرخواهانه ، نقد و انتقاد دلسوزانه کمک کنند تا سوء مدیریت ها رفع و رفتار و عملکردهای آفت زده اصلاح ، بروز و کارآمد و کاربردی شود.

۳۵- دشمن شناسی در تمامی ابعاد لازمه حوزه و طلاب انقلابی و منتظر بوده و می باشد ، بی بصیرتی در دشمن شناسی عامل می شود ، در زمین های طراحی شده دشمن بازی کنیم و میدان را به نفع دشمنان رها نماییم. دشمن های داخلی و خارجی برای تخریب و تحریف نهادهای اثر گذار داخلی در ساختار حکومت دینی مانند مجلس خبرگان رهبری ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، صدا و سیما ، بسیج، دستگاه قضایی و … تمام قد وارد شده اند، حمایت و اعتماد و اطمینان به اینگونه نهادهای مومن و اثرگذار همواره می بایست در دستور کار حوزه و طلاب انقلابی و منتظر باشد ، وگرنه جریان مشروطه و ملی شدن نفت و خارج نمودن جلودارانی همچون شیخ فضل ا… نوری و کاشانی و فدائیان اسلام تکرار خواهد شد.

تاریخ آئینه عبرت و گذشته چراغ راه آینده است ، می توان با بصیرت و بیداری جلو تکرار تلخ تاریخ را گرفت و نواقص را اصلاح و در راه حق و حقیقت ادامه داد.

۳۶- بیانیه مهم و کاربردی مقام معظم رهبری برای گام دوم انقلاب اسلامی ، پس از دوران چهل سالگی، طراحی جامع و کامل است که حکیمانه کالبد شکافی شده و دستور العمل اجرایی گام دوم انقلاب اسلامی ایران را در خود جای داده است ، حوزه و طلاب انقلابی و منتظر ، مجمع تشخیص مصلحت نظام در هنگامه تهیه سیاست های کلی نظام ، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی ، فضای مجازی ، اقتصادی و پول و اعتبار ، تولید و فرصت های شغلی ، نظارت و بازرسی می بایست این بیانیه را بعنوان استراتژی پذیرفته برای عملیاتی نمودن آنها از تاکتیک های مناسب، کارآمد و کاربردی بهره برد.

۳۷- اهتمام ویژه حوزه و طلاب فاضل انقلابی و منتظر روی حفظ قرآن کریم و کسب معرفت از معارف قرآنی می بایست آنگونه گسترش یابد که اکثریت طلاب ، حافظ کل قرآن کریم بوده و در حوزه های دیگر مانند تفسیر قرآن ، آموزش ، صوت ، لحن و قرائت بهترین وسیله ارتباط با جهان اسلام و خارج از اسلام را بدست گیرند.

شرکت در مسابقات قرآن سراسر جهان در تمامی شرکت های اسلامی می تواند عامل شناخت و ارتباط با دیگر مسلمانان و ملل و نحل در جهان باشد. حاملان قرآن نظری و عملی می توانند بعنوان سفیران انقلاب و انتظار در جهان نقش آفرین باشند.

۳۸- می بایست در کنار حفظ و صیانت از زبان عربی بعنوان زبان فهم قرآن کریم و روایات ، زبان فارسی تکریم و گسترش یابد ، می بایست زبان فارسی تبدیل به زبان مرجع علمی شده ، در جهان برای دسترسی پیدا نمودن به علوم اصیل و ناب ، زبان فارسی را یاد بگیرند همانطور که در حال حاضر زبان عربی تبدیل به زبان دینی و مذهبی در جهان شده ، بسیاری از دانشمندان اسلامی ، تحقیقات و پژوهش ها و تفاسیر فاخر خود را به زبان عربی نگارش می کنند ، لازم است زبان عربی و فارسی را با هم مورد توجه قرار دهند. برای اینکه باستانگراهای بی فرهنگ، عرب و عرب ستیزی را کنار بگذارند ، پس تعلیم و گسترش زبان فارسی می بایست در دستور کار ویژه حوزه و دانشگاه قرارگیرد ، یکی از همین روشنفکران غرب زده متمایل به باستانگرایی افاضه نموده ، فقهای شیعه بخاطر نصب کراوات و پاپیون به ما می گویند غرب زده و ما هم به آنها بعلت چفیه انداختن می گوئیم عرب زده!؟

حتی در شعارهای انحرافی به بهانه روز کوروش ساختگی صهیونیسم در پاسارگاد علنا شعار می دادند: ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم. !؟

در فتنه سال ۸۸ در اردوکشی های خیابانی شعار می دادند: نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران – استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی! شعار فتنه گران مبنی بر ایران برای ایرانیان و شعار جریان انحرافی مبنی بر مکتب ایران ، هر دو مانند دو لبه قیچی برای بریدن ریشه اسلام به صحنه آمده اند ، با اهتمام به زبان فارسی در کنار زبان عربی ، بهانه را از دشمن گرفته تا نتوانند اسلام ناب را هدف تیرهای زهرآگین خود قرار دهند.

۳۹- حوزه و طلاب انقلابی و منتظر می بایست جلودار مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی بوده ، روحیه ظلم ستیزی ، استبداد ستیزی ، استکبار ستیزی و استعمار ستیزی را در خود بارور و در جامعه گسترس دهند ، دولت ها و حکومت ها با عدالت برقرار و با ظلم و ستم منقرض می شوند ، منتظران انقلابی ، به دنبال آن دولت با کرامتی هستند که با آمدنش اسلام و مومنین عزیز و کفر و نفاق ذلیل و خوار می شوند ، او می آید تا ظلم را براندازد و عدالت را گسترش دهد ، برماست که برای چنین حکومت و عرصه ای بسترهای مناسب و آمادگی های و روحی و روانی و تحمل اجرای عدالت را آماده و گسترش دهیم.

۴۰- حوزه و طلاب فاضل که آرزو دارند شاهد فراگیر شدن آموزه ها و رهیافت های اسلامی در جهان بوده شاهد ایجاد تمدن اسلامی با دستاوردهای جهانی باشند ، لازم است بستر و مقدمات را ایجاد نمایند . مقام معظم رهبری برای رسیدن به این وعده الهی پنج مرحله را برای عبور از پیچ نهایی و تاریخی ترسیم نموده است.
اول: ایجاد انقلاب اسلامی دوم : تاسیس نظام اسلامی سوم : ایجاد دولت اسلامی چهارم: ایجاد کشور اسلامی ، پنجم : ایجاد دنیای اسلامی
تحقق این فرایند بدون حوزه و طلاب انقلابی و منتظر امکان پذیر نمی باشد. دوران حاکمیت ارزش های معنوی آغاز شده است، انرژی متراکم جهان اسلام در حال آزاد شدن است ، سنگرهای کلیدی جهان در حال فتح شدن است ، کافی است همت به خرج داده با روحیه و انگیزه انقلابی و انتظار فرج واقعی و امید داشتن به آینده روشن ، قیام کنیم ، فردی یا جمعی تا بتوانیم شاهد به اهتزار در آمدن پرچم اسلام ناب محمدی بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری عالم بوده و چشمان رمق رسیده ما به دیدار دولت یار غائب منور گردد. انشاءا…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمدرضا هاجری
اسفند ماه ۹۷

تلفن : ۳۷۳۳۱۳۱۴
کانال سروش : @mohammadreza_hajari
پایگاه اطلاع رسانی سعدی نیوز: saadinews.ir

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد