شنبه - 20 آبان 1396      12332      2925 بازدید  

نوحه جدیدی که میثم مطیعی برای ایام اربعین امسال خوانده، یک نکته قابل توجه دارد و آن نام شاعرش است. «آیات القرمزی» بانوی مبارز بحرینی سراینده نوحه جدید مطیعی است. مطیعی سه ماه قبل نیز نوحه ای علیه داعش با شعر یک مبارز بحرینی خوانده بود.

16 خرداد 1397 0 15421 بازدید