آرشیو روز: اسفند ۲, ۱۳۹۷

پیرو اعلام قبلی مبنی بر انتشار مستندات جدید در خصوص اصالت نامه‌های امام درباره آیت‌الله منتظری و نهضت آزادی دکتر حمید انصاری قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) با انتشار این اسناد به ادعاهای صورت گرفته پاسخ داد.

يك وقت يك جايي نشسته بودم، يك كسي گفت: آقاي قرائتي، فرق بين شاه و ولي فقيه چيست؟ زمان شاه به شاه بله قربان مي گفتيم، حالا هم به ولايت فقيه بايد بله قربان بگوييم. ما بايد بله قربان بگوييم حالا چه رئيس ما، شاه باشد و چه ولي فقيه

  طلبه جواني از مقدس اردبيلي(ره) پرسيد: استاد! آيا شما گناه مي كنيد؟   ايشان گفت: پسرم! تمام انسان ها جايزالخطايند.   شاگرد: انسان ها را كه مي دانم، استاد شما خودتان چطور؟!   مقدس اردبيلي(ره) با تبسم جواب داد: الله اكبر… حالا كه اينقدر اصرار مي كني، نه! من گناه نمي كنم!   شاگرد: […]

ايران از سال 2012 با يك دانشگاه در اين رتبه بندي حضور داشته و در سال 2019 با 29 دانشگاه ركورد سال هاي قبل را شكسته و رشد چشمگيري داشته است.