آرشیو روز: اسفند ۱۵, ۱۳۹۷

تذكرات متعددي در رابطه با ضرورت اجراي قوانين و مصوبات كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و اجراي دستورات قضايي به وزير ارتباطات داده شد كه علي رغم اجراي قانون، دستورات قضايي و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي بر هر مسئولي واجب و لازم است اما متاسفانه وزير ارتباطات به هيچ كدام از اين تذكرات تمكين نكردند.

كيهان در نشست خبري سخنگوي دستگاه ديپلماسي درباره اظهارات متناقض وزير خارجه در موضوع FATF سوال كرد و قاسمي در پاسخي تامل برانگيز گفت: من عين جملات آقاي ظريف را يادم نيست!

در سال 64 بود که اولین بحث‌ها و گفت‌وگوها درباره «انتقال پایتخت» مطرح شد، اما این موضوعات به هیچ جایی راه نیافت تا اوایل دهه ۷۰ که مجددا این موضوع بر سرزبان‌ها افتاد و دوباره پیگیری‌ها بدون هیچ نتیجه‌ای باقی ماند.در سال 64 بود که اولین بحث‌ها و گفت‌وگوها درباره «انتقال پایتخت» مطرح شد، اما این موضوعات به هیچ جایی راه نیافت تا اوایل دهه ۷۰ که مجددا این موضوع بر سرزبان‌ها افتاد و دوباره پیگیری‌ها بدون هیچ نتیجه‌ای باقی ماند.