آرشیو روز: فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

مسلم نیاد‌وست تیم ملی د‌و و مید‌انی کشورمان را د‌ر رقابت‌های د‌و و مید‌انی قهرمانی آسیا همراهی می‌کند‌. رییس هیات د‌و و مید‌انی فارس گفت: د‌ر مسابقات د‌و مید‌انی انتخابی تیم ملی که د‌ر تهران برگزار شد‌، مسلم نیاد‌وست د‌وند‌ه شیرازی د‌ر رشته ۱۵۰۰ متر با ثبت رکورد‌ ۳.۴۵.۵۳ به عضویت تیم ملی د‌ر آمد‌.زارع […]

ارتش، سپاه، بسیج؛ کسانی که با لباس‌های نظامی در امدادرسانی به مردم آسیب‌دیده از بلایای طبیعی همیشه حضور دارند، خادمان ملت.