آرشیو روز: خرداد ۸, ۱۳۹۸

نهاد خانواده سالم بدون ترديد يكي از بنيادهاي انكارناپذير برخورداري از جامعه اي سالم و پيش رو است؛ برخورداري از روابطي تحت حمايت قانون و به تبع آن تولد نوزاداني كه از ازدواج هاي قانوني حاصل شده اند

فمينيسم راديكال كه از آن بايد به عنوان سياسي ترين جنبه جنبش زنان نام برد، براساس شواهد در حال احتضار قرار دارد، اما در اين ميان افراد و نهادهايي به دنبال احياي آن تحت عناويني همچون «تقويت عدالت جنسيتي» هستند.

تنگه هرمز با عبور دادن روزانه حداقل١٧میلیون بشکه نفت خام، نقشی حیاتی در بازار‌های جهانی دارد و هرگونه اختلال در عبور کشتی‌ها می‌تواند اقتصاد جهان را با چالش‌های بزرگی مواجه کند.

ر سال ۸۳ از رهبر معظم انقلاب خواستم تا موضوع هسته‌ای را به آرای مردم بگذارند، که ایشان هم استفاده از این اصل را خوب دانسته و قبول کردند، اما در مورد زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشد و پس از آن هم دولت تغییر کرد و روند به شکل دیگری ادامه یافت، اما به هر حال اصل ۵۹ در هر مقطعی می‌تواند راهگشا باشد