آرشیو روز: تیر ۲, ۱۳۹۸

تاريخ عربستان سعودي تا همين يك هفته گذشته هرگز اين اندازه از شوربختي، انزواي جهاني و فشارهاي بين المللي را تجربه نكرده بود و اگر دولت رياض هفت روز اخير بويژه پنجشنبه را روز سياه و شوم تاريخ خود بنامد پربيراه نگفته است