آرشیو روز: تیر ۳, ۱۳۹۸

شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی که ماهیت خبری و سیاسی دارد، قرار است برای تابستان برنامه کودک راه‌اندازی کند

وزیر نفت که سیاست حمله به منتقدان را در پیش گرفته در ارائه آمار فروش نفت گاف داد و برخی از اعداد و ارقام فروش را آشکارا اشتباه اعلام کرده است