آرشیو روز: تیر ۶, ۱۳۹۸

شیخ کلینى و غیر او از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده اند: این دعا را تعلیم زراره فرمود: که در زمان غیبت و امتحان شیعه بخوانند