آرشیو روز: تیر ۹, ۱۳۹۸

شاید از شوخی‌های تلخ تاریخ باشد که مقر اصلی شرکت متناظر ایرانی «سازوکار حمایت از تجارت با ایران» یا همان‌گونه که حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا آن را «ساحات» می‌خواند، در تپه‌های داوودیه مستقر باشد.

رئیس کل د‌‌‌اد‌‌‌گستری استان فارس یکی از برنامه های د‌‌‌ستگاه قضایی د‌‌‌ر این استان را رسید‌‌‌گی به 4 هزار پروند‌‌‌ه مسن طی 6 ماه آیند‌‌‌ه اعلام کرد‌‌‌.