آرشیو روز: مهر ۲, ۱۳۹۸

این شبکه که مجری سناریوی رژیم های غربی ، عبری و عربی با محوریت آمریکا ، انگلیس ، فرانسه ، ‏رژیم صهیونیستی و آل سعود می باشد ، خودرا عقل کل پنداشته

در مجلس قبل در ابتدای کار، تعداد اعضای شوراها در کلانشهرها را افزایش دادند ، 31 نفر ، 25 نفر ، 21 نفر ‏و سال آخر مجلس ، همان نماینده گان ، تعداد را کاهش دادند ، 21 نفر ، 15 نفر ، 13 نفر و ... !؟ بازی با منافع ، ‏امنیت و مصلحت کلانشهرها برای آنها آب خوردن بود ، به گفته آقای الویری عضو شورای شهر تهران ، ‏شورای عالی استان ها به این نتیجه رسیده اند