آرشیو روز: مهر ۳, ۱۳۹۸

این روزها پای صحبت هر دوست و آشنا که می‌نشینی، از پرونده قضایی‌اش می‌گوید، از این که پایش برای اولین‌بار به دادگاه کشیده شده و اگر می‌دانست این خطا را انجام نمی‌داد. لبّ مطلب حرف همه‌شان، به ناآگاهی از قانون می‌رسد