آرشیو روز: مهر ۱۳, ۱۳۹۸

محکومیت قطعی «حسین فریدون» دستیار و برادر رئیس جمهور به پنج سال حبس به جرم دریافت رشوه، علاوه بر داشتن اهمیت قضایی، از جهت نقش داشتن چنین افرادی در بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم قابل بررسی است.

قدیمی‌ترین روزنامه استرالیا در گزارشی از رکوردداری مقالات علمی پژوهشگران ایرانی در کنفرانس‌های علمی جهان خبر داده است.

مصرف باقیمانده نذورات اربعین در غیر آن س) مقداری پول برای لیوان، چای، قند و… توسط مردم جهت برگزاری مراسم اربعین اهدا شده که کمی از آن باقی مانده است. آیا می شود مقدار باقی مانده را جهت برگزاری مراسم ابی عبدا… (ع) در بقیه طول سال مصرف کرد، یا باید نگهداشته و جهت مراسم […]