آرشیو روز: آذر ۶, ۱۳۹۸

در روز‌های ۲۳ و ۲۴ آبان به ترتیب تیم دانشجویی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه پلی‌تکنیک در مسابقات جهانی chemikar آلمان و تیم محققان دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد اصفهان در مسابقات جهانی tesla افتخارآفرینی کردند.

بر اساس تازه‌ترین رتبه‌بندی سایمگوی اسپانیا، محققان ایرانی به مقام نخست تولیدات علمی در زمینه هوش مصنوعی در سطح کشور‌های آسیای غربی دست یافتند. ایران در رقابت جهانی هم در میان ۱۵۵ کشور جهان جایگاه نهم را در این علم به خود اختصاص داد.

عناصر کلیدی و مؤثر شبکه‌های معاند که در خارج از کشور مشارکت مستقیم در تخریب اموال عمومی و شهروندان داشتند با محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال خود مواجه خواهند شد.

پیشکسوت فوتبال ایران گفت: نمی‌خواهم د‌ر فوتبالی کار کنم که ناپاکی د‌ر آن حرف اول و آخر را می‌زند‌ و از جوان‌های مرد‌م پول می‌گیرند‌ تا آنها را به این تیم و آن تیم ببرند‌.