آرشیو روز: آذر ۹, ۱۳۹۸

قطع شدن اینترنت سراسری و از دسترس خارج شدن سرویس ها و نرم افزارهای خارجی بیش از پیش خلا اینترنت ملی و سرویس های داخلی جایگزین را به چشم آورد

روز گذشته، جناب رئیس جمهور، سخنانی بر زبان رانده اند که ابتدا باور نمی کردم از ایشان صادرشده باشد. خالی از لطف نیست گوشه هایی از حرف های ایشان را مرور کنیم و در خلال آن ها چند سوال ساده بپرسیم.

ساختار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درون کشورهای غربی به‌ویژه ایالات‌متحده عموماً مبتنی بر یک پیش‌زمینه تئوریزه شده است. گزاره‌هایی که در محافل سیاسی بررسی‌شده و به‌عنوان پیشنهاد در اختیار روسای جمهور یا نمایندگان کنگره قرار می‌گیرند