آرشیو روز: اردیبهشت 2, 1399

رئیس دیوان محاسبات گفت: گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به صورت خیلی محرمانه با جزئیات به رئیس جمهور منعکس شده بود چرا تا زمان قرائت گزارش هیچ تردیدی به صحت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند

همه شواهد و قرائن و دیدگاه‌های تخصصی کارشناسان جهان نظیر جوزف نای، بنیان‌گذار براندازی نرم، استیون والت، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه هاروارد، ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی امریکا، جان ایکنبری، نظریه‌پرداز مشهور امریکا و مؤلف کتاب‌های متعدد درباره فروپاشی امپراتوری امریکا بر این باورند که ویروس کرونا علاوه بر اقتصاد، سیاست و...

روزهای بسیاری را با صدای روضه و صوت قرآن از خواب برخاسته، همین است که جان و وجودش با کلام وحی خو گرفته و دل در گرو عشق اهل بیت دارد. نه به اسم که به رسم هم تالی تلو معصوم شده، تمام هم و غمش نشر معارف الهی و کمک به مستمندان است

موضوع بحث که جریان حقوق بشر است، اصل این مطلب را، هم قرآن کریم مبتکرا ارائه کرده است و هم به دیگران آموخت که انسان جهانی فکر کند ،گرچه در منطقه خاص به سر می برد، اگر بخواهد در همان منطقه خاص راحت باشد، در امنیت و امانت باشد، باید جهانی فکر کند، فضل و فلاح جهان را طلب کند

آثار سعدي، به‌ويژه گلستان و بوستان دلاويزش، آكنده از توصيه‌هاي مكرر و موكد در باب خطاپوشي و بخشايندگي است. اين توصيه‌ها حاوي چندين پيام و نكتة اساسي است

رئیس سازمان پد‌‌افند‌‌ غیرعامل با بیان این که باید‌‌ از جامعه جهانی پرسید‌‌ه شود‌‌ که چرا آمریکا باید‌‌ چند‌‌ین آزمایشگاه سطح ۴ د‌‌ر منطقه ما و د‌‌یگر مناطق جهان د‌‌اشته باشد‌‌ که به هیچ نهاد‌‌ بین المللی و نظارتی پاسخگو نیست

بعضی در صحنه های سیاسی بمنظور شکاف و ایجاد اختلاف، دنبال قرمز و آبی سیاسی کردن کشور هستند. این پیشنهاد را عبد الله نوری و سعید حجاریان داده ، روزنامه های زنجیره ای آنرا دنبال ،اما همیشه موفق نشده و نمی شوند.