آرشیو روز: اردیبهشت 4, 1399

معتادین متجاهر و کارتن خواب، فضای زندگی در بافت های تاریخی و میراثی و فرسوده که قلب و قطب شیراز قدیم بوده را آنگونه نازیبا کرده بودند که قابل درک و توصیف نبود ، مردم از وجود چند مرکز تجمع و دریافت سرنگ و ... به تنگ آمده بودند

اتحادیه اروپا : واکنش سختی در صورت الحاق کرانه باختری به اسرائیل خواهیم داشت.‏ نتانیاهو و بن سلمان از وضعیت بحران کرونا استفاده کرده در فلسطین و یمن ،جنایات و اشغالگری خود را ‏توسعه میدهند.‏

«نشنال اینترست» با تاکید بر اینکه کرونا نظم لیبرال دنیا را تغییر می‌دهد، نوشت که این ویروس شاید میخی بر تابوت غرب باشد.

در روزهایی بسر می بریم که همه سرگردان میان نگرانی های ناشی از شیوع ویروس قرن، کرونا هستند و در کنار نگرانی بابت جان خود و عزیزان شان، کووید ۱۹ را همچون اختاپوسی می بینند که نه بر یک کشور و یک منطقه یا حتی یک قاره که بر سراسر جهان پیچیده و اقتصاد، فرهنگ، دانش و در یک کلام، رشته های در هم تنیده اجتماع را تحت تاثیر خود قرار داده و در حال به نابودی کشاندن آنها است.