آرشیو روز: اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹

  عضور شورای شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی شورا نکات و مسائل مهمی را درمورد شورای پنجم مطرح کرد.