آرشیو روز: اردیبهشت 27, 1399

شب جمعه بود، در زندان سیاسی رژیم شاه، ابراهیم گوشه ای نشسته و دعای کمیل را زیر لب زمزمه می کرد و آرام آرام می گریست. مهرداد... مسئول جمع (کمون) مارکسیست های بند، اشاره کرد که حرفی دارد. رسم زندان این بود که اگر یکی از زندانیان اعتراضی داشت باید اعتراض خود را به مسئول جمع خود منتقل می کرد

فومنی در ادامه می گوید: «مرکز پژوهش های مجلس مواردی را به یکسری از افراد دیکته می کردند و در قالب کارهای ظاهرا تحقیقاتی و نظرسنجی و...

نهم اردیبهشت سال جاری بود كه رهبر معظم انقلاب طی ابلاغیه‌ای با آزادسازی كامل سهام عدالت موافقت كردند.