آرشیو روز: اردیبهشت 30, 1399

علی مطهری زمانی صلاحیت خود را بر باد داد که افاضات ، حاشیه ها و حریم شکنی های او بصورت گسترده در رسانه های بیگانه و معاند همچون وُآی امریکا ، بی بی سی لندن ، من و توی بهایی صهیونیسم ، العربیه عربستان و ... ترویج می یافت

یک مسائلی را من یادداشت کرده‌ام که آنها را عرض میکنم که به نظرم قابل توجّه است. جلسه البتّه دانشجویی است لکن مخاطب این جلسه صرفاً دانشجویان نیستند؛ ما البتّه چهار میلیون دانشجو داریم که عدد بالایی است لکن تعداد کسانی که مخاطب این موضوعاتی که عرض میکنیم خواهند بود، بیشترِ جوانان هستند

عزاداری روز بیست‌ویکم ماه رمضان ، عزاداری برای شخص خاتم است. دسته‌هایی كه بیرون می‌آیند برای شهادت خاتم انبیاء بیرون آمدند. معنای این كلمه این است: مجالسی كه منعقد می‌شود، برای شخص پیغمبر خاتم است